Department of Architecture Fall Seminars '21

In the context of Faculty of Architecture, Department of Architecture Fall Seminars, an Online Seminar entitled "Innovative Approaches in Construction Chemicals: Concrete Admixture and  Waterproofing Technologies" will be given by Fazlı Bulut and Yağız Yetkiner between 09.40-12.30, on December 09, 2021, Thursday.

You can reach the event poster here.

Mimarlık Bölümü Güz Sunuşları '21

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Güz Sunuşları kapsamında, 09 Aralık 2021 Perşembe günü, Sn. Fazlı Bulut ve Sn. Yağız Yetkiner tarafından saat 09.40-12.30 arasında “Yapı Kimyasallarında Yenilikçi Yaklaşımlar: Beton Katkı ve Su Yalıtımı Teknolojileri” konu başlıklı Online Seminer gerçekleştirilecektir.

Etkinlik posterine buradan ulaşabilirsiniz.