Department of Architecture Spring Seminars '23

In the context of METU Department of Architecture Spring Seminars, an Online Seminar entitled “Advances in Water Supply and Drainage Systems in Buildings” will be given by  Nazan Şeremet and Irmak Kip between 13.40-17.30, on April 26, 2023, Wednesday.

You can reach the event poster here.

eng banner

Mimarlık Bölümü Bahar Sunuşları '23

ODTÜ Mimarlık Bölümü Bahar Sunuşları kapsamında, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü,  Nazan Şeremet ve Irmak Kip tarafından saat 13.40-17.30 arasında “Yapılarda Su Tesisatı ve Drenaj Sistemlerindeki Yenilikler” konu başlıklı Çevrimiçi Seminer gerçekleştirilecektir.

Etkinlik posterine buradan ulaşabilirsiniz.

tr banner