Middle East Technical University - Department of Architecture 2020 Arch 190 Summer Practice Building Construction Module

ARCH 190 - Introduction to Surveying and Construction Techniques summer practice "Building Construction Module" aims to provide fundamental knowledge to the 1st year students of Department of Architecture on "construction materials, their performance properties, selection criteria for their use in buildings, construction techniques, and application stages". The training workshop on Building Construction Practice will be held online between June 30 - July 10, 2020. The online training activities, composed of "theoretical session" and "practice session", are given by the experts of corresponding companies. The program of the online training activities can be accessed by the link below.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Arch 190 Yaz Stajı Yapı Modülü Uygulaması

 
Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin, "yapı malzemeleri, performans özellikleri, uygulamalarına yönelik seçim kriterleri, uygulama alanları, uygulama teknikleri ve aşamaları" kapsamında  bilgilenmelerini sağlamaya yönelik ARCH 190 - Introduction to Surveying and Construction Techniques stajının "Yapı Modülü" 2020 yılında 30 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Firmaların birer günlük katılımı ile sürdürülecek  ve "teorik bilgilendirme" ve "uygulama eğitimi" çerçevesinde yapılacak çevrimiçi uygulama etkinliğinin programına aşağıdaki linkten erişilebilir.

Link: Program pdf dosyası