Department of Architecture Spring Seminars’18 : Dörken Systems

"Mimarlık Bölümü Bahar'18 Sunuşları" kapsamında, Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu'nda 27 Mart 2018 Salı günü, Sayın Aylin Kalav (Dörken Sistem Teknik Pazarlama ve Özel Ürünler Yöneticisi) tarafından 13:40-15:30 saatleri arasında “Temel Duvarı Koruma ve Drenaj Sistemleri - Yeşil Çatı Yapım Esasları” ve 15:40-17:00 saatleri arasında ise “Su Buharı Geçişine Açık Nitelikli Su Yalıtım Örtüleri ve Uygulamaları” başlıklı seminerler verilmiştir.

Etkinlik Posteri 1Etkinlik Posteri 2