Department of Architecture Spring Seminars’18 : Geberit

"Mimarlık Bölümü Bahar'18 Sunuşları" kapsamında, Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu'nda 10 Nisan 2018 Salı günü, Sayın Fikret Gençgel (Geberit Türkiye Ürün Müdürü) tarafından, 13:40 - 16:00 saatleri arasında “Yapılarda Su Tesisatı ve Drenaj Sistemleri - Yenilikçi Çözümler” başlıklı seminer verilmiştir.

Etkinlik Posteri